Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Białymstoku wywodzi się z wielobranżowej firmy państwowej powołanej w 1951r. Po czterdziestu latach istnienia przedsiębiorstwo zmieniło status prawny i przekształciło się w spółkę z o.o. . Od czasu reorganizacji przedsiębiorstwo koncentruje się na dwóch formach działalności : branży gazowej i pogrzebowej.
 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 
15-423 Białystok ul.Grochowa 2a
NIP 542 020 09 32, REGON 050039167, KRS 0000028166
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 226.000PLN